SA-BP-3 Rádiový adaptér

  1. Signálový přepínací adaptér slouží k převodu bezdrátových poplašných signálů, vyslaných solárním zdrojem, aktivovaných bezdrátových detektorů,
    na síťový výstupní digitální poplachový signál pro možné využití hostitelem třetí strany, z důvodu zajištění kompatibility s bezdrátovým infračerveným detektorem naší firmy.
  2. Signálový přepínač adaptér není kompatibilní s jakýmkoliv jiným bezdrátovým alarmem dostupným na trhu,
    ale pouze s aktivním 433MHz solárním bezdrátovým infračerveným detektorem vyráběným naší firmou.
  3. Signálový přepínací adaptér nemá žádný vestavěný napájecí zdroj, doporučujeme napojit do hostitele třetí strany, který by měl být vybaven stabilním 12V-14V napájecím zdrojem řádně připojeným k adaptéru.
  4. Signálový přepínač adaptéru má 8 zón, tj. 8 digitálních poplachových výstupů. Na každou zónu můžete naučit maximálně 6 kódů aktivních solárních infračervených detektorů.
    Ve výchozím nastavení je poplachový výstup nastaven na OFF. Odpory jsou zapojeny v sérii, když je poplachový adaptér spojen s hostitelem třetí strany.

Uživatelský manuál