Požární systémy

Požární systémyNabízíme elektronické požární signalizace (EPS) německého výrobce JOB Detectomat je založena na adresných systémech umožňujících rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem a s osvědčením akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách. Současnou nabídku tvoří řada autonomních hlásičů, řada hlásičů k systémům EZS a klasické EPS a dále adresné analogové ústředny s možností instalace adresných požárních detektorů a dalších prvků (sirény, majáky, manuální tlačítka, konvenční a speciálních hlásiče), certifikované požární kabely a množství doplňků.
Naše společnost Vám ráda pomůže s návrhem EPS v objektu Vašeho klienta. Pomůžeme s výběrem vhodné technologie i s vypracováním projektu.

Katalog požárních systémů